Her er en beskrivelse av noen få av de prosjektene vi har gjennomført.
Kontakt oss gjerne for flere referanser eller kontakt oss om et prosjekt du ønsker gjennomført.

Apparatanlegg 420/300 kV

Prosjekt: Ørskog TS
Sluttkunde: Statnett

Prosjekt: Sogndal TS
Sluttkunde: Statnett

Prosjekt: Moskog TS
Sluttkunde: Statnett

Prosjekt: Ålfoten TS
Sluttkunde: Statnett

Prosjekt: Evanger TS
Sluttkunde: BKK

Apparatanlegg 132 kV

Prosjekt: Varangerbotn TS
Sluttkunde: Statnett

Prosjekt: Drevvatn
Sluttkunde: Helgelandskraft

Prosjekt: Sortland SVC
Sluttkunde: Statnett

Prosjekt: Brendsholmen TS
Sluttkunde: Troms Kraft

Prosjekt: Båtsfjord TS
Sluttkunde: Varanger Kraft

Prosjekt: Håkøybotn TS
Sluttkunde: Helgelandskraft

Prosjekt: Grov TS
Sluttkunde: Sogn og Fjordane Energi

Apparatanlegg 66 kV

Prosjekt: Klæbu TS
Sluttkunde: Trønder Energi

Prosjekt: Sykkylven TS
Sluttkunde: Sognekraft

Prosjekt: Båtsfjord TS
Sluttkunde: Varangerkraft

Prosjekt: Sogndal TS
Sluttkunde: Sognekraft

Prosjekt: Våg TS
Sluttkunde: Haugaland Kraft

Apparatanlegg 24 kV

Prosjekt: Lillestrøm TS
Sluttkunde: Hafslund Nett

Prosjekt: Lærdal TS
Sluttkunde: Lærdal Energi

Prosjekt: Sintef Energi Laboratorier
Sluttkunde: Sintef NTNU

Prosjekt: Sørreisa TS
Sluttkunde: Troms Kraft

Prosjekt: Grytten TS
Sluttkunde: Rauma Energi

Kontrollanlegg

Prosjekt: Balsfjord TS
Sluttkunde: Statnett

Prosjekt: Namsos TS
Sluttkunde: Statnett

Prosjekt: Evanger TS
Sluttkunde: BKK

Prosjekt: Ormen Lange
Sluttkunde: Norske Shell

Prosjekt: Svelgen TS
Sluttkunde: Sogn og Fjordane Energi

Kabelanlegg

Prosjekt: Bybanen Bergen
Sluttkunde: BKK

Prosjekt: Holen TS
Sluttkunde: Mørenett

Prosjekt: Hamnefjell VP
Sluttkunde: Varanger Kraft

Prosjekt: Elkem Thamshavn
Sluttkunde: ELKEM

Prosjekt: Skibsutlasterlater LKAB
Sluttkunde: LKAB

Prosjekt: Ulsteinvik
Sluttkunde: Tussa Nett

Prosjekt: Smøla
Sluttkunde: NEAS

Samferdsel

Prosjekt: Solum Omformerstasjon
Sluttkunde: Bane Nor

Prosjekt: Jomfrubråten likeretterstasjon
Sluttkunde: Jerbaneverket

Prosjekt: Jernbaneverket Lundamo
Sluttkunde: Jerbaneverket

Kraftstasjon

Prosjekt: Trollheimen kraftstasjon
Sluttkunde: Statkraft

Prosjekt: Ragovidda Vindkraftverk
Sluttkunde: Varanger Kraft

Prosjekt: Døvikfoss kraftverk
Sluttkunde: EB Kraft

Prosjekt: Krokvann Kraftstasjon
Sluttkunde: Lofotkraft

Prosjekt: Finnfjord Smelteverk
Sluttkunde: Finnfjord Smelteverk

Prosjekt: USMA Kraftverk
Sluttkunde: Rainpower

Prosjekt: Tjoddanpollen pumpekraftverk
Sluttkunde: Lyse

Vei- og områdebelysning

Prosjekt: Veilys i Trondheim
Sluttkunde: Trondheim Kommune

Prosjekt: Veilys Klæbu
Sluttkunde: Klæbu kommune

Prosjekt: Hage- Gylland E6
Sluttkunde: Statens Veivesen

Prosjekt: Områdebelysning
Sluttkunde: Den Norske Kirke

Prosjekt: Brattørkaia
Sluttkunde: Trondheim Havn

Prosjekt: Tiller Øst
Sluttkunde: Trondheim Kommune

Prosjekt: Veilys Klæbu
Sluttkunde: Klæbu kommune

Industrianlegg

Prosjekt: Omya Hustadmarmor
Sluttkunde: Omya

Prosjekt: Thamshavn Verk
Sluttkunde: Elkem

Prosjekt: Norske Skog Skogn
Sluttkunde: Norske Skog

ON Energi AS
Org. nr: 998 438 756
Postadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
t: 73 60 59 00     |     e: post@onenergi.no