ON Energi AS er et resultat av fusjonen mellom to sterke kompetansemiljø – Elnett Energi og TrønderEnergi Elektro.
Vår ambisjon er å være en nasjonal energientreprenør med utgangspunkt i Midt-Norge.

ON Energi samler kraften i to sterke miljø og resultatet blir økt kompetanse, størrelse og gjennomføringsevne. Vi styrker med dette vår satsing innenfor våre kjerneområder som trafo- og kraftstasjoner, vei- og områdebelysning, omformeranlegg, kabelanlegg og andre industri, installasjons og høyspentrelaterte systemløsninger.

ON Energi blir også viktig for å bygge grønn kompetanse, sysselsetting og verdiskaping. Selskapet har både regionalt og nasjonalt fokus.

ON Energi AS eies 51% av Elnett Energi Invest og 49% av TrønderEnergi og har ca 80 medarbeidere.

ON Energi AS
Org. nr: 998 438 756
Postadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
t: 73 60 59 00     |     e: post@onenergi.no