ON Energi sin virksomhet er basert på dokumentert utførelse og fokus på sikkerhet i prosjektgjennomføring og i leverte anlegg. Selskapet foretar systematiske internrevisjoner og jevnlige oppdateringer både av medarbeidere, arbeidsmetoder og kvalitetsdefinisjoner.

ON Energi har følgende autorisasjoner/godkjenninger/sertifiseringer:

  • Elvirksomhetsregisteret til DSB som installatør innenfor høy- og lavspent, EKOM, Jernbane
  • ISO 9001 og ISO 14001
  • Godkjenning som sakkyndig driftsleder
  • Godkjenning for AUS-arbeider
  • Sellihca – sertifisering
  • TransQ – sertifisering

ON Energi AS
Org. nr: 998 438 756
Postadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
t: 73 60 59 00     |     e: post@onenergi.no