ON Energi er den ledende aktøren for etablering av alle typer lysanlegg i Midt-Norge.

Vår kompetanse strekker seg fra lysberegninger og prosjektering til bygging. Vi tar også ansvar for drift, vedlikehold og beredskap for lysanlegg. Vi har i dag drifts- og vedlikeholdsansvar for opp mot 30 000 offentlige og private veilys i Midt-Norge.

Noen av våre tjenester – Lysanlegg for:

  • Veibelysning og tuneller
  • Byrom, fasader og parkanlegg
  • Sykkel- og gangveier
  • Idrettsanlegg
  • Trafikkanlegg

ON Energi AS
Org. nr: 998 438 756
Postadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
t: 73 60 59 00     |     e: post@onenergi.no